Εορτάζει 25 Αυγούστου 

Ο απόστολος Τίτος ως συνοδός του αποστόλου Παύλου εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα το 49 μ.Χ . Έπειτα ακολουθεί τον Παύλο στις περιοδείες του , ο οποίος τον αποκαλεί τέκνον γνήσιον , αδελφόν και φίλον , για να δηλωθεί η αφοσίωση του μαθητού προς τον δάσκαλον . Όταν ο απόστολος Τίτος εγκαθίσταται από τον Απόστολο Παύλο στην Κρήτη καλείται να οργανώσει τις κατά τόπους Εκκλησίες του νησιού , αφιερώνοντας όλη τη ζωή του στην υπηρεσία των χριστιανών της Κρήτης .

Αναφέρει το συναξάριο : << Τίτος μαθητής γέγονε Παύλω ος Κρήτης γεγονός Επίσκοπος και εν αυτή  κηρύξας εκοιμήθη>>. Αργότερα ο άγιος Ανδρέας ο Κρήτης επέλεξε εγκωμιαστικό λόγο στον απόστολο Τίτο και η υμνογραφία βαβασισμένη  στην συναξαριστική παράδοση έπλεξε εγκώμια στον άγιο . Ελλείπουν όμως βιογραφικές  ειδήσεις . Τον 6ο αιώνα κτίστηκε ναός προς τιμήν του , όπου εφυλάσαντο τα λείψανα του , μέχρι της Αραβοκρατίας . Οι Βενετοί εγκαταλείποντας τη Κρήτη το έτος 1669 μετέφεραν την κάρα του αποστόλου Τίτου στη Βενετία . Κατόπιν ενεργειών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου , η τίμια Κάρα , επιστρέφει την 12η Μαΐου 1966 και φυλάσσεται τον ομώνυμο ναό του στο Ηράκλειο . 

Ἀπολυτίκιον Ἀγίου Τίτου, Ἦχος δ΄.

 

Τοῦ Παύλου συνέκδημος, καὶ μαθητὴς γεγονώς, τὴν Κρήτην κατηύγασας, Τίτε Ἀπόστολε, τῇ αἴγλῃ τῶν λόγων σου. Ὡς οὖν ταύτην ἐῤῥύσω, σκότους τῆς ἀσεβείας, οὕτω καὶ νῦν τοὺς πόθῳ, σὲ τιμῶντας παμμάκαρ, ὡς ἔχων παῤῥησίαν πολλὴν, ῥῦσαι παντὸς πειρασμοῦ.

 

Πηγή Συναξάριον Πάντων των Αγίων των εν Κρήτη Διαλαμψάντων σελίδα 100