Απολυτίκιο Αναστάσεως του Λαζάρου

Απολυτίκιον Κυριακής των Βαΐων

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Τι σημαίνει «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται…»

Μεγάλη Τρίτη - Των Δέκα Παρθένων

Μ. Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των δέκα παρθένων

Μεγάλη Τετάρτη: «Μνεία της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός»

Μεγάλη Πέμπτη: «Τον ιερόν νιπτήρα εορτάζομεν, τον μυστικόν δείπνον, την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν»

Μεγάλη Παρασκευή: «Τα άγια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Έτι δε μνεία της του ευγνώμονος ληστού εν τω σταυρώ ομολογίας»

Μεγάλο Σάββατο: «Η θεόσωμος ταφή και η εις άδου κάθοδος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού»

Ο ευσχήμων Ιωσήφ Μεγάλο Σάββατο

Πάσχα Κυρίου, Πάσχα

Ἀναστάσιμα Ἀπολυτίκια τῶν Ὀκτωήχων

Οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες

Μνήμη Θαύματος Ἁγίου Μηνᾶ στὸ Ἡράκλειο Κρήτης

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη

Ζωοδόχος Πηγή - εορτάζεται την Παρασκευή της Διακαινησίμου

Όσιος Ανανίας εκ Μαλλών Κρήτης

Μετακομιδή τμημάτων των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Φανέντων

Η Απόδοση του Πάσχα

Ανάληψις και Πεντηκοστή

Κασσιανή, η εκλεκτή του αυτοκράτορα που δεν την παντρεύτηκε επειδή τον αποστόμωσε. Έγινε μοναχή και συνέθεσε το περίφημο τροπάριο

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

Τη Υπερμάχω. Ο Ακάθιστος ύμνος

Μέγας Κανών