Τα γηρατειά απασχολούν όλους. Τους ίδιους τους γέροντες εν πρώτοις, που βλέπουν να τους εγκαταλείπουν σιγά-σιγά οι σωματικές τους δυνάμεις, να μη μπορούν να φροντίσουν πλέον για τον εαυτό τους και να έχουν ανάγκη από τη βοήθεια άλλων, των παιδιών τους ή του ευρύτερου συγγενικού τους περιβάλλοντος. Βιώνουν συγχρόνως τα γηρατειά ως προσέγγιση προς το τέλος της επίγειας ζωής. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι και η σωματική αδυναμία και εξασθένηση, αλλά και η συναίσθηση ότι σε λίγο πλησιάζει ο θάνατος, για όσους μάλιστα δεν πιστεύουν σε μεταθανάτια ζωή και ύπαρξη, δημιουργούν οξύτατο υπαρξιακό πρόβλημα, που προκαλεί πολλές φορές θλίψη και απογοήτευση.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἕνας ἅγιος Γέροντας ὁ μακαριστὸς π. ΙΑΚΩΒΟΣ

 

...

Γιὰ τὸ μεγάλο θέμα τῆς ἐξομολογήσεως στὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε πολλὰ χρόνια τῆς ζωῆς του πολλὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Ἂς ἀναφέρουμε τὰ κυριότερα.

 

Ἦταν λοιπὸν στὴν ἐξομολόγηση πολὺ ἐπιεικὴς χωρὶς ὅμως καὶ νὰ παραβαίνει τοὺς Κανόνες. Ἔλεγε: «Ἂν σὲ μία κοπέλα ποὺ ἔκανε, ἂς ποῦμε, ἔκτρωση καὶ μόλις ἐξομολογηθεῖ τὴν ἁμαρτία της ἐγὼ ὡς πνευματικὸς τῆς πῶ ὅτι εἶναι φόνισσα, ὅτι δολοφόνησε τὸ παιδί της καὶ ὅτι ἑφτὰ χρόνια δὲ θὰ κοινωνήσει καὶ κατόπιν τὴ βγάλω ἀπὸ τὸ ἐξομολογητήριο, τί συνέπειες θὰ ἔχουν ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ψυχή της; Ἐνῶ ἂν τῆς μιλήσω μὲ ἀγάπη καὶ στοργή, λέγοντάς της «Παιδί μου, δὲν εἶναι σωστὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανες, εἶναι ἁμαρτία» καὶ δὲν τῆς βάλω ἀμέσως κανόνα, ἀλλὰ τὴ συμβουλέψω καὶ τὴν ξαναδῶ σὲ δεκαπέντε ἡμέρες ἢ ἕνα μήνα σιγὰ  σιγὰ θὰ τακτοποιηθεῖ ἡ ψυχή της. Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ φεύγει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία πληγωμένος ἀλλὰ θεραπευμένος. Ἐγώ, πάτερ μου, δὲ μισῶ τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία».

Ο Κρητικός πόλεμος, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε η μακροχρόνια ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ Οθωμανών και Ενετών (1645-1669) που έληξε με την κατάληψη του Χάνδακα και την εδραίωση των πρώτων στο νησί, αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την πολιτισμική ανάπτυξη που είχε συντελεστεί στο χώρο αυτό κατά την ύστερη ενετοκρατία. Οι Ενετοί, εκτός από τις νησίδες της Γραμβούσας, της Σούδας και της Σπιναλόγκας που θα κρατούσαν για κάποιο διάστημα ακόμα, είχαν εγκαταλείψει το νησί, ενώ πολλοί από τα ανώτερα αλλά και από τα χαμηλά λαϊκά στρώματα που παρέμειναν σ’ αυτό εξισλαμίστηκαν για οικονομικούς κυρίως λόγους. Σε επίπεδο οικονομίας, η παραγωγική βάση και το εμπόριο του νησιού είχαν παντελώς καταστραφεί, ενώ η φορολογία ήταν ιδιαίτερα επαχθής.

Ιανουάριος

5 Ιανουαρίου: Γρηγόριος, ο εν Ακρίτα, όσιος  (820)

5 Ιαναουαρίου: Γεδεών ο Καρακαληνός, ο εν Τυρνάβω,  οσιομάρτυς (1818). (Σε ορισμένα αγιολόγια της Κρήτης η μνήμη του καταχωρίζεται στις 30 Δεκεμβρίου)

Αγαπητοί φίλοι του Διαδικτύου σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα μας Κρητική Αγιολογία . Ο σύγχρονος άνθρωπος ανοίγει νέες πύλες ενημέρωσης και  πληροφορίας σχετικά με την νέα εποχή της Τεχνολογίας της εκμάθησης  στον διαδικτυακό ορίζοντα .

Πιστεύω εἰς ἕναν θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·

Την 26η τρέχοντος μηνός εορτή του Αγίου Δημητρίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στους Αδραβάστους Σητείας

 

Το πρόγραμμα της εορτής έχει ως εξής:

 

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Ώρα: 6:00´μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός εσπερινός και ευλόγηση των άρτων.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Ώρα: 7:00´π.μ: Όρθρος, περιφορά εικόνας, η ευλόγηση των άρτων και η Θεία Λειτουργία.

 

Προτρέπουμε τους ευσεβείς χριστιανούς να παρευρεθούν με πίστη και ευλάβεια, να τιμήσουμε τον ΄Αγιο Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλήτη Δημήτριο και να λάβομε τη χάρη του.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΕΛΛΑΡΙΩΝ

Ημ. Εορτής: 23 Οκτωβρίου

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς γιοὺς τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ ἄλλη γυναίκα, γι’ αὐτὸ ὀνομαζόταν ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου. Ἡ συγγενική του ὅμως σχέση μὲ τὸν Κύριο δὲν εἶναι ὁμόφωνα καθορισμένη. Ἀλλὰ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος ἔγινε πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων καὶ εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔγραψε τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.